לומדים עם דב דבאיכות הסביבה

דובי הקוטב נכחדים

התחממות כדור הארץ גורמת לצמצום משטחי הקרח המשמש את הדובים לציד - מזהירים ארגונים השומרים על הכדור.

דובי הקוטב עשויים להיכחד עד שנת 2050 - כך הזהירו ארגונים להגנת הסביבה . הארגונים נסמכים על מחקר שעשתה סוכנות המדע האמריקאית (USGS).המחקר האמריקאי מנבא כי ההתחממות העולמית הגורמת להפשרת קרחונים עלולה להכחיד שני שלישים מהמינים עד מחצית המאה ה-21, ובהם את דובי הקוטב. "כעת יש לנו אישור רשמי כי הטורף היבשתי הגדול ביותר ייכחד עוד בדורנו".

לפי המחקר של סוכנות המדע, הישרדותם של דובי הקוטב תלויה בקיומו של משטח הקרח המשמש להם בסיס לציד כלבי הים - מזונם העיקרי. הדובים נתונים בסכנה קיומית, מכיוון שהמחקר מנבא צמצום של 42% בשטח הים הקפוא בחודשי הקיץ במהלך 50 השנים הקרובות. זאת, נוסף לצמצום שטח המחיה שכבר מתחולל ב-20 השנים האחרונות.

התחזית המחקרית לוקה באופטימיות, כי שטח הים הקפוא מצטמצם בשיעור חד עוד יותר. הממשל האמריקאי צריך להחליט אם לכלול את דובי הקוטב ברשימת המינים הנתונים בסכנת הכחדה.

זיהום האוויר האדמה וההשפעה על כדור

תהליך התחממות כדור הארץ בשנים האחרונות גבר עקב זיהום האוויר, ההתחממות עלולה לגרום להפשרת הקרחונים, שיביאו לעלייה במפלס הים ולהצפות של אזורי חוף רחבים, ליובש, חום לשריפות של יערות , שטחי חקלאות ועוד.

ההצפות

הפשרת הקרחונים בקטבים, ועליית גובה פני הים, עלולה להציף שטחים שלמים המאוכלסים בבני אדם באזורי החוף. עליית פני הים עלולה לגרום להמלחת מקורות מים מתוקים כתוצאה מהמלחת המקומות שבהם מצויים מי התהום. התחממות כדור הארץ עלולה לגרום להקצנת מזג האוויר.

הסופות

סופות ישתוללו בעקבות ההקצנה , ועלולות לגרום לקריסת מבנים עמודי חשמל ,עצים ולאובדן חיי אדם.

גלי החום

ריבויי גלי חום עלול לגרום למחלות, למוות, לשרפות יער ושטחי חקלאות, להתרבות מזיקים ולהיעלמות של מינים מסויימים.האטמוספרה שהיא שכבת הגזים המקיפה את כדור הארץ, שומרת על חום כדור הארץ ומאפשרת את החיים עליו. רוב הקרינה של השמש חודרת דרך האטמוספרה השקופה ומחממת את כדור הארץ, ועכב זאת קרינת חום נפלטת מכדור הארץ ונבלעת בחלקה על ידי גזים באטמוספרה שנקראים גזי חממה.